confi(g)

  
Lucinda Ra Logo

Gerenommeerde jazzmuzikanten

Giovanni Barcella (drums en percussie) en Jeroen Van Herzeele (sax), en graficus/animatiefilmmaker Mario Debaene (film/animatie), allen lid van het colletief Lucinda Ra, leiden op wekelijkse basis een interdisciplinair en open atelier. Eigen aan de filosofie van deze Lucinda Ra- artiesten is om te werken vanuit een bepaalde context, als resident. Dit sluit aan op de visie die we hebben over dit sociaal-artistiek traject binnen de gevangenis.

De muzikanten dompelen zich een jaar lang onder in de gevangeniscontext en gaan in ontmoeting met de gedetineerden. Via muziek willen we de gedetineerden een stem geven om te communiceren met de buitenwereld. De sessies vertrekken vanuit hun talenten, kunnen, ideeën en verhalen. Dit voortdurende work in progress wordt opengetrokken naar buiten via salons. De salons zijn een combinatie tussen toon- en luistermoment en gespreksplatform. Het materiaal uit de ateliers vormen aanleiding tot gesprek en discussie zowel intern, bij gevangenispersoneel en de mede-gedetineerden, als bij een extern publiek. 

Als muzikant, betrokken in tal van sociaal-artistieke projecten met maatschappelijk relevante thema’s, wil ik graag een nieuw project “Sound and Vision” realiseren samen de mijn soulmates in de kunsten: Mario Debaene en Jeroen Van Herzeele en met als partners KLein Verhaal uit Oostende, De Rode Antraciet Brugge en de gevangenis van Brugge. We doen dit door te werken van onderuit, met de mensen zelf, veelal met een kwetsbare achtergrond. De Brugse gevangenis, op een boogscheut van de Oostendse thuisbasis van kleinVerhaal is in dit kader een bijzondere context die bestaat uit een complexe mix van mensen. Talrijke precaire verhalen met de meest diverse sociale, economische en cultureel-etnische achtergronden komen er samen.

Temidden deze specifieke omgeving willen we een intensief sociaal-artistiek proces aanvatten waarbij we kunstenaars via ateliers in ontmoeting brengen met gedetineerden (mannen, kort- en langgestraften): een participatief residentieplatform in de gevangenis.

Gedetineerden krijgen via dit traject een stuk de kans om terug aansluiting te vinden bij de samenleving, nieuwe skills te ontwikkelen, de verbeelding aan te spreken, de blik te verruimen en de eigenwaarde te (her-)ontdekken in een positieve, constructieve sfeer. Tegelijkertijd genereren de ateliers een artistieke vertaling van de leefwereld en verhalen van uit de gevangenis waardoor we in communicatie kunnen gaan met de ‘buitenwereld’ en een extern publiek.

We zetten in op een lang parcours (januari-december) en installeren een interdisciplinair, open atelier waarin wordt gemusiceerd en beeld wordt geproduceerd, dit zonder op voorhand het proces te hypothekeren met een vastgepind eindresultaat. We willen de tijd nemen om te groeien, mensen (zowel gedetineerden als gevangenispersoneel) te ontmoeten en de mogelijkheden te onderzoeken om een sterk artistiek verhaal te brengen.
Dit idee ontstond naar aanleiding van de evaluatie van onze eerste gezamenlijke productie ‘Parallel Lines’ in de Brugse gevangenis in 2014. Alle betrokken partners (De Rode Antraciet, CAW , de gevangenis en justitie) ambiëren om structureel samen te werken in functie van de ontwikkeling van een duurzame sociaal- artistieke atelierwerking in het PCB, een residentieplatform waarop gedetineerden in ontmoeting gaan met artiesten. Met deze aanvraag willen we middelen generen om deze structurele samenwerking te kunnen opstarten in de periode januari – december 2020.