confi(g)

  
Lucinda Ra Logo

Sound & Vision – Het project 

De kunstenaars Giovanni Barcella, Jeroen Van Herzeele en Mario Debaene zullen zich een jaar lang onderdompelen in een gevangeniscontext en gaan zo in ontmoeting met gedetineerden. Via film en muziek willen ze de gedetineerden een stem geven om te communiceren met de buitenwereld. De sessies vertrekken vanuit die talenten, ideeën en verhalen die leven in de binnenwereld van de gevangenis. Dit voortdurende work in progress wordt op geregeld tijdstippen opengetrokken naar de buitenwereld via salons. Deze salons vormen zowel toon- en luistermomenten als ook een gespreksplatform waar binnen- en buitenwereld elkaar kunnen ontmoeten. Met het materiaal dat voorkomt uit de ateliers hopen de makers aanleiding te geven tot gesprek en discussie – zowel intern, bij gevangenispersoneel en de mede-gedetineerden, als bij een extern publiek. 

Sound and Vision wil de wereld van gedetineerden openbreken via animatiefilm en muziek/klank. Gedetineerden spelen daarbij een zelfbewuste en actieve rol. Zij creëren een nieuwe toekomst. Daar twijfelen deze drie makers niet aan. Ze willen zich wel afvragen welke vooroordelen er leven bij henzelf als makers, bij het publiek en de beleidsmakers. 

In het kort: We gaan film en muziek maken in een gevangenis: Sound and vision. Van gedetineerden, met gedetineerden, en begeleid door Giovanni Barcella, Jeroen van Herzeele en Mario Debaene.

Locatie: gevangenis Brugge.

Periode: 01/01/2020 tot 31/12/2020Partners: Klein Verhaal – De Rode Antraciet – CAW Brugge – Gevangenis Brugge